Иван Кънев

Търговски отдел - Пловдив.

тел. (032)901030