Пламен Боюклиев

 Ръководител Инокс Център - Пловдив,

тел. (032)901072

моб. 0889 608160